HSB Bostadsrättsförening Danvik i Oxelösund

Södermanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Danvik i Oxelösund vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Oxelösund så är HSB Bostadsrättsförening Danvik i Oxelösund ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Södermanlands län så finns det ännu fler.

Oxelösund arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Oxelösund och i Södermanlands län. Redan 1976-09-17 så skapades HSB Bostadsrättsförening Danvik i Oxelösund och bolaget är har ej F-skattsedel.

716401-9270 är organisationsnummret för bolaget som finns i Oxelösund.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Danvik i Oxelösund och det finns många bolag som är i Södermanlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Danvik i Oxelösund så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ekvall, Lars Olof -Hamberg, Jan Åke -Johansson, Sven Arne Oskar -Söderlund, Sten Christer

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Danvik i Oxelösund är Börjars, Ulla Marianne som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekvall, Lars Olof som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Hamberg, Jan Åke som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven Arne Oskar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Kammeborn, Anders som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Kristina Elisabet som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotLantz, Kay Åke som är född 1950 och har titeln Suppleant, Lundgren, Hans-Göran Christer som är född 1944 och har titeln Suppleant, Söderlund, Sten Christer som är född 1945 och har titeln Suppleant.