HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Oxelösund

Södermanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Oxelösund är ett av många verksamheter som finns i Oxelösund. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Oxelösund finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Oxelösund som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1980-10-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Oxelösund så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Oxelösund arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Oxelösund ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Oxelösund. Det finns flera verksamheter i Södermanlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Oxelösund är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Börjars Treijs, Aino Birgitta -Carlsson, Emil Kjell Lennart -Sohlberg, Inger Elisabeth Linnéa -Wilhelmsson, Göran Fredrik.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Oxelösund och det är följande personer, Sohlberg, Inger Elisabeth Linnéa som är född 1947 och har titeln Extern firmatecknare, Börjars Treijs, Aino Birgitta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Emil Kjell Lennart som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundbom, Siv Inga Christina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilhelmsson, Carina Elisabeth som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilhelmsson, Göran Fredrik som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot.Lund, Stefan Robert som är född 1975 och har titeln Suppleant, Nilsson, Kjell Arne som är född 1962 och har titeln Suppleant, Österberg, Sven Daniel som är född 1978 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Oxelösund är 716401-9528.