Bostadsrättsföreningen Björnbäret i Oxelösund

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Oxelösund och Bostadsrättsföreningen Björnbäret i Oxelösund är ett av dem. Södermanlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Björnbäret i Oxelösund är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Björnbäret i Oxelösund är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Björnbäret i Oxelösund är ett Bostadsrättsförening och skapades 1982-08-13. Det finns flera olika verksamheter i Södermanlands län som är ett stort län. Oxelösund där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Björnbäret i Oxelösund ska trivas.

I Oxelösund så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder eller and- ra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Björnbäret i Oxelösund inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Björnbäret i Oxelösund och det finns flera verksamheter som är det idag i Oxelösund.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Björnbäret i Oxelösund så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0155-34563.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Nils-Erik Duseng, Kerstin Fries-Jonsson och Ann-Sophie Nygren, två i förening..

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Björnbäret i Oxelösund är Fries Jonsson, Kerstin Ingegerd Chri som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Carl Joakim som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Duseng, Nils Erik Sverker som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Frank, Gunnbritt Elisabet som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Lars Stig Göte Manfred som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nygren, Ann-Sophie Margareta som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Marie Heléne som är född 1968 och har titeln Suppleant, Remnert, Monika Margareta Birgitta som är född 1947 och har titeln Suppleant, Schröder, Marita Evelina som är född 1966 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Björnbäret i Oxelösund har 716401-9833 som sitt organisationsnummer.