Bostadsrättsföreningen Kråkbäret

Södermanlands län

Information

I Oxelösund finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Kråkbäret. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Kråkbäret i Södermanlands län. Oxelösund är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1982-12-17 så har Bostadsrättsföreningen Kråkbäret varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Kråkbäret och det finns fler verksamheter som är det i Oxelösund.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kråkbäret så kan man gör det genom att posta ett brev till Sigurdsg. 21, 721 30, Västerås. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Kråkbäret så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Blückert, Berith Margareta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Lena Birgitta som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Anneli Eva Helena som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindkvist, Bengt Erland som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Vestman, Petra Birgitta som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundkvist, Gustav Royne som är född 1943 och har titeln SuppleantSamuelsson, Sandra Karin Mayvor som är född 1981 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Kråkbäret har 716401-9932 som sitt organisationsnummer.