HSB:s Bostadsrättsförening Linet i Oxelösund

Södermanlands län

Information

I Oxelösund finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB:s Bostadsrättsförening Linet i Oxelösund. Det finns flera företag som liknar HSB:s Bostadsrättsförening Linet i Oxelösund i Södermanlands län. Oxelösund är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1987-02-09 så har HSB:s Bostadsrättsförening Linet i Oxelösund varit registrerat. Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Linet i Oxelösund och det finns fler företag som är det i Oxelösund.

Vill man komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Linet i Oxelösund så kan man gör det genom att posta ett brev till V. Storg. 1, 611 31, Nyköping. Vi ni istället prata med HSB:s Bostadsrättsförening Linet i Oxelösund så kan ni göra det på 0155-262300.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Eriksson Warnicke, Martin Carl M G som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellborg, Eva Britt-Marie som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Gun-Britt Margareta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Kjell Arne som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, West, Agnetha som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Dage Axel Ingemar som är född 1933 och har titeln SuppleantOlovsson, Linda Maria som är född 1982 och har titeln Suppleant, Thor, Johan Kristoffer som är född 1987 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson Warnicke, Martin Carl M G -Hellborg, Eva Britt-Marie -Jansson, Gun-Britt Margareta -West, Agnetha .

HSB:s Bostadsrättsförening Linet i Oxelösund har 716402-0765 som sitt organisationsnummer.