Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14, Oxelösund

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14, Oxelösund är ett företag som finns i Oxelösund. I Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14, Oxelösund finns det lite olika personer som är förknippade och det är Allansson, Sven Tomas som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Däckfors, Mikael Henry som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Gestrup, Roland Joacim som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Sköld, Eva Kristina som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Tamminen, Kai Mikael som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Torgrimsson, Gun Monica som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamotWester, Conny som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Eichhorn, Thomas Andreas som är född 1975 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14, Oxelösund så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14, Oxelösund på telefon 0155-37374.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14, Oxelösund av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14, Oxelösund är ett av många företag som finns i Södermanlands län och Oxelösund arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14, Oxelösund innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14, Oxelösund är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14, Oxelösund så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Däckfors, Mikael Henry -Tamminen, Kai Mikael

Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14, Oxelösund har 719000-0146 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Södermanlands län.