Bostadsrättsföreningen Furan

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Furan är ett av många bolag som finns i Oxelösund. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Furan finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Furan är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Bostadsrättsföreningen Furan som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1944-04-04. Men sedan 1998-01-01 så har Bostadsrättsföreningen Furan varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Trädgårdsg. 11, 613 32, Oxelösund. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Furan så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0155-93078.

Oxelösund arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Furan ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Furan. Det finns flera bolag i Södermanlands län.

Föreningen har till ändamål att uppföra och besitta bostadshus i Oxelösund för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjandrätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer med- lem, benämnes bostadsrätt, och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Furan är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Furan och det är följande personer, Fallström, Per Ivar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ingrid Linnea som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Klintsjö, Rolf Boris som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Jan-Erik som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Tamminen, Mary Inger som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Jordensjö Åslund, Inga Lena Yvonne som är född 1955 och har titeln Suppleant.Nyman, Karl Maunort som är född 1946 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Furan är 719000-0203.