Bostadsrättsföreningen Hasseln nr 6

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Hasseln nr 6 är ett bolag som finns i Oxelösund. I Bostadsrättsföreningen Hasseln nr 6 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Alvin, Mats Stig som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Stig Leif som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Fried, Mats Erik Torsten som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Elsa Birgitta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Göte Adrian som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Koski, Niina Henna Hillevi som är född 1990 och har titeln SuppleantThunberg, May Irene Elisabeth som är född 1951 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hasseln nr 6 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Hasseln nr 6 på telefon 0155-262300.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Hasseln nr 6 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Hasseln nr 6 är ett av många bolag som finns i Södermanlands län och Oxelösund arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Hasseln nr 6 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Hasseln nr 6 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Hasseln nr 6 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Alvin, Mats Stig -Fried, Mats Erik Torsten -Persson, Elsa Birgitta -Persson, Göte Adrian

Bostadsrättsföreningen Hasseln nr 6 har 719000-0260 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Södermanlands län.