Granlidens Sommarstugeägareförening, Ekonomisk förening

Södermanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för fritidsändamål, dels till medlemmarna ut- arrendera tomtmark, dels att förvalta gemensam mark och vattenom- råden, dels att försälja ytterligare andelar.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Granlidens Sommarstugeägareförening, Ekonomisk förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Oxelösund så är Granlidens Sommarstugeägareförening, Ekonomisk förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Södermanlands län så finns det ännu fler.

Oxelösund arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Oxelösund och i Södermanlands län. Redan 1957-04-25 så skapades Granlidens Sommarstugeägareförening, Ekonomisk förening och företaget är har ej F-skattsedel.

719000-1896 är organisationsnummret för företaget som finns i Oxelösund.

Just nu är Granlidens Sommarstugeägareförening, Ekonomisk förening och det finns många företag som är i Södermanlands län

Vill ni komma i kontakt med Granlidens Sommarstugeägareförening, Ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Högberg, Curt Evert -Nordström, Christer

Följande personer är på något sätt aktiva inom Granlidens Sommarstugeägareförening, Ekonomisk förening är Ahlgren, Lena Birgitta som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Eva Maria Kristina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Högberg, Curt Evert som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordström, Christer som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Zhovnartshuk, Inga-Lill Karin Irene som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Rolén Wistedt, Gunborg Barbro Iréne som är född 1950 och har titeln SuppleantSandberg, Inger Margareta som är född 1941 och har titeln Suppleant, .