HSB:s Bostadsrättsförening Esplanaden i Oxelösund

Södermanlands län

Information

719000-1961 är organisationsnummer för bolaget HSB:s Bostadsrättsförening Esplanaden i Oxelösund. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB:s Bostadsrättsförening Esplanaden i Oxelösund är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Oxelösund som är den kommunen som HSB:s Bostadsrättsförening Esplanaden i Oxelösund finns i.

HSB:s Bostadsrättsförening Esplanaden i Oxelösund har varit registrerat sedan 1945-06-22 och det finns flera bolag i Södermanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB:s Bostadsrättsförening Esplanaden i Oxelösund så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB:s Bostadsrättsförening Esplanaden i Oxelösund är och det finns flera bolag i Oxelösund som också är .

Firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Esplanaden i Oxelösund är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dannelin, Anita Kristina -Forsberg, Eila Emilia -Forsberg, Sven Arne -Pernica, Leos

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Esplanaden i Oxelösund så kan ni göra det på telefon genom 0155-262300 eller genom brev på följande adress:
Esplanaden 11, 613 30, Oxelösund

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB:s Bostadsrättsförening Esplanaden i Oxelösund och det är Dannelin, Anita Kristina som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Eila Emilia som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Sven Arne som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Susanne Elisabet som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Pernica, Leos som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Leif Tage som är född 1951 och har titeln SuppleantKarlsson, Carina Birgitta som är född 1966 och har titeln Suppleant, Pernica, Magdalena som är född 1979 och har titeln Suppleant,