HSB Bostadsrättsförening Konvaljen i Oxelösund

Södermanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Konvaljen i Oxelösund är ett av många bolag som finns i Oxelösund. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Konvaljen i Oxelösund finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Konvaljen i Oxelösund som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1963-03-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Frösängsv. 50, 613 41, Oxelösund. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Konvaljen i Oxelösund så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0155-262300.

Oxelösund arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Konvaljen i Oxelösund ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Konvaljen i Oxelösund. Det finns flera bolag i Södermanlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Konvaljen i Oxelösund är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Einar Sören Severus -Andersson, Maria Helena -Andersson, Sören Christer -Johansson, Karin Bodil.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Konvaljen i Oxelösund och det är följande personer, Andersson, Einar Sören Severus som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Maria Helena som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Sören Christer som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomqvist, Lars Erik som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karin Bodil som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lönneryd, Karl Ivan Rune som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot.Pettersson, Nils Arne som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultman, Elisabeth Christina som är född 1970 och har titeln Suppleant, Midell, Susanne Birgitta som är född 1959 och har titeln Suppleant.Nielsen, Niels Fredrik som är född 1975 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Konvaljen i Oxelösund är 719000-2001.