HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Oxelösund

Södermanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Oxelösund hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Oxelösund som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Oxelösund finns. I Oxelösund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Oxelösund tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Oxelösund har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Oxelösund så kan ni göra det genom att skicka er post till Thorsg. 16, 613 32, Oxelösund men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Oxelösund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Oxelösund har idag 719000-2043 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Britt Majvor -Hamedi Yekta, Morteza -Östman, Barbro Maria Linnéa -Östman, Frans Hjalmar är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Oxelösund

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Oxelösund så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Britt Majvor som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Hamedi Yekta, Morteza som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundbom, Siv Inga Christina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Östman, Barbro Maria Linnéa som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Östman, Frans Hjalmar som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjelmevoll, Sverre Johan som är född 1982 och har titeln SuppleantMörk, Helena Eva Sofia som är född 1967 och har titeln Suppleant, .