HSB Bostadsrättsförening Fjärden i Oxelösund

Södermanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Fjärden i Oxelösund hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Oxelösund som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Fjärden i Oxelösund finns. I Oxelösund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Fjärden i Oxelösund tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Fjärden i Oxelösund har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Fjärden i Oxelösund så kan ni göra det genom att skicka er post till Sjög. 1, 613 33, Oxelösund men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0155-262300.

Oxelösund arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Fjärden i Oxelösund har idag 719000-2084 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gjersvold, Marie Louise Camilla -Jordensjö, Åke Börje Lennart -Josefsson, Carin Elisabet -P Szabo, Stefan är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Fjärden i Oxelösund

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Fjärden i Oxelösund så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jordensjö, Åke Börje Lennart som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Forssberg, Ingrid Maria som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Gjersvold, Marie Louise Camilla som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Iva Marie Elisabet som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Josefsson, Carin Elisabet som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, P Szabo, Stefan som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamotEriksson, Essie Linnéa som är född 1927 och har titeln Suppleant, Lagsjö, Marie Evalotta som är född 1970 och har titeln Suppleant, Nyström, Hans Ingvar som är född 1943 och har titeln Suppleant.