HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Oxelösund

Södermanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Oxelösund hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Oxelösund som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Oxelösund finns. I Oxelösund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Oxelösund tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Oxelösund har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Oxelösund så kan ni göra det genom att skicka er post till Esplanaden 7, 613 30, Oxelösund men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0155-262300.

Oxelösund arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Oxelösund har idag 719000-2126 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Inga-Lill Aronsson, Kenneth Burman, Mats Johansson och Harriet Sundström Jansson två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Oxelösund

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Oxelösund så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Aronsson, Maud Inga-Lill som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Burman, Helge Kenneth som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Mats Eric som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundbom, Siv Inga Christina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundström Jansson, Harriet Pauline som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmskog, Eva Kristina som är född 1964 och har titeln SuppleantMattila, Raija Helena som är född 1950 och har titeln Suppleant, .