HSB Bostadsrättsförening Harsyran i Oxelösund

Södermanlands län

Information

I Södermanlands län så finns HSB Bostadsrättsförening Harsyran i Oxelösund. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Oxelösund här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Harsyran i Oxelösund tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Södermanlands län. Oxelösund jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Södermanlands län gör att företag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Harsyran i Oxelösund är ej momsregistretat och har organisationsnummer 719000-2142.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Harsyran i Oxelösund på följande adress Frösängsv. 78, 613 41, Oxelösund.

HSB Bostadsrättsförening Harsyran i Oxelösund är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Harsyran i Oxelösund så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Bergström, Anneli Margareta som är född 1965 och har titeln Suppleant . Feretti Kjellberg, Lena Christina som är född 1965 och har titeln Suppleant , Zetterberg, Stig Josef som är född 1950 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.