HSB Bostadsrättsförening Snickargården i Oxelösund

Södermanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Snickargården i Oxelösund är ett av många företag som finns i Oxelösund. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Snickargården i Oxelösund finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Snickargården i Oxelösund som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1957-10-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Föreningsg. 30 B, 613 31, Oxelösund. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Snickargården i Oxelösund så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Oxelösund arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Snickargården i Oxelösund ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Snickargården i Oxelösund. Det finns flera företag i Södermanlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Snickargården i Oxelösund är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Anna-Lena Maria -Karlsson, Sven Thommy Mikael -Lundbom, Siv Inga Christina -Nilsson, Kjell Arne.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Snickargården i Oxelösund och det är följande personer, Nilsson, Kjell Arne som är född 1962 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Anna-Lena Maria som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Jan Anders Birger som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomqvist, Lars Erik som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Anita Marina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Thommy Mikael som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot.Lundbom, Siv Inga Christina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Mäkinen, Lasse Johannes som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Uuttu, Hannu Tapio som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot.Johansson, Sven Erik som är född 1957 och har titeln Suppleant.Jonsson, Eleonor Birgitta som är född 1953 och har titeln Suppleant.Kjellberg, Stig Erik som är född 1944 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Snickargården i Oxelösund är 719000-2167.