HSB Bostadsrättsförening Ankaret i Oxelösund

Södermanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Ankaret i Oxelösund hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Oxelösund som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Ankaret i Oxelösund finns. I Oxelösund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Ankaret i Oxelösund tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Ankaret i Oxelösund har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Ankaret i Oxelösund så kan ni göra det genom att skicka er post till Torgg. 15, 613 30, Oxelösund men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0155-262300.

Oxelösund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Ankaret i Oxelösund har idag 719000-2183 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Afzal, Naheeda Ingeborg -Göransson, Jan Gerhard -Linder, Maud Elisabet -Lundqvist Alzghoul, Jeanne Faith är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Ankaret i Oxelösund

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Ankaret i Oxelösund så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Göransson, Jan Gerhard som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Susanne Elisabet som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Linder, Maud Elisabet som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist Alzghoul, Jeanne Faith som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Afzal, Naheeda Ingeborg som är född 1960 och har titeln Suppleant, Nilsson, Kjell Arne som är född 1962 och har titeln Suppleant.