HSB:s Bostadsrättsförening Linnéan i Oxelösund

Södermanlands län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Linnéan i Oxelösund hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Oxelösund som är den kommunen där HSB:s Bostadsrättsförening Linnéan i Oxelösund finns. I Oxelösund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Linnéan i Oxelösund tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB:s Bostadsrättsförening Linnéan i Oxelösund har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Linnéan i Oxelösund så kan ni göra det genom att skicka er post till Frösängsv. 14, 613 41, Oxelösund men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0155-262300.

Oxelösund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler bolag.

HSB:s Bostadsrättsförening Linnéan i Oxelösund har idag 719000-2209 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Eva Maria -Bellstam, Nils Gunnar Bertil -Englund, Sonja Margareta -Hanstad, Leiv Petter är den som för stunden ansvarar för HSB:s Bostadsrättsförening Linnéan i Oxelösund

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB:s Bostadsrättsförening Linnéan i Oxelösund så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Hans Åke som är född 1940 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Eva Maria som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Bellstam, Nils Gunnar Bertil som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Englund, Sonja Margareta som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Hanstad, Leiv Petter som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Sören Klas Åke som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotPettersson, Sven Olof som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Laila som är född 1943 och har titeln Suppleant, Malmskog, Eva Kristina som är född 1964 och har titeln SuppleantNilsson, Eva Kristina som är född 1956 och har titeln Suppleant.