HSB Bostadsrättsförening Viken i Oxelösund

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Oxelösund och HSB Bostadsrättsförening Viken i Oxelösund är ett av dem. Södermanlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Viken i Oxelösund är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Viken i Oxelösund är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Viken i Oxelösund är ett Bostadsrättsförening och skapades 1957-07-23. Det finns flera olika verksamheter i Södermanlands län som är ett stort län. Oxelösund där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Viken i Oxelösund ska trivas.

I Oxelösund så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Viken i Oxelösund inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Viken i Oxelösund och det finns flera verksamheter som är det idag i Oxelösund.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Viken i Oxelösund så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0155-287070.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Pettersson, Arne Martin -Pettersson, Elsa Madeleine -Sundvall, Dick Jörgen.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Viken i Oxelösund är Jonsson, Leif Tage som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Arne Martin som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Elsa Madeleine som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundvall, Dick Jörgen som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundbom, Siv Inga Christina som är född 1953 och har titeln Suppleant, Lyktberg, Folke Ingvar som är född 1933 och har titeln SuppleantNielsen, Karin Johanne som är född 1955 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Viken i Oxelösund har 719000-2225 som sitt organisationsnummer.