HSB Bostadsrättsförening Poppeln i Oxelösund

Södermanlands län

Information

I Oxelösund finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Poppeln i Oxelösund. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Poppeln i Oxelösund i Södermanlands län. Oxelösund är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1957-02-21 så har HSB Bostadsrättsförening Poppeln i Oxelösund varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Poppeln i Oxelösund och det finns fler bolag som är det i Oxelösund.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Poppeln i Oxelösund så kan man gör det genom att posta ett brev till N. Malmg. 4, 613 32, Oxelösund. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Poppeln i Oxelösund så kan ni göra det på 0155-33145.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Anna-Lena Maria som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Roland Inge Einar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Karman, Ann Else-Marie som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Åke Erland som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Ryrström, Rolf Inge Erik som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Wahlinder, Lars Göran som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotJönsson, Nils Berne Cerny som är född 1943 och har titeln Suppleant, Lundbom, Siv Inga Christina som är född 1953 och har titeln Suppleant, Metso, Jaakko Johannes som är född 1944 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Roland Inge Einar -Nyström, Åke Erland -Ryrström, Rolf Inge Erik -Wahlinder, Lars Göran .

HSB Bostadsrättsförening Poppeln i Oxelösund har 719000-2241 som sitt organisationsnummer.