HSB Bostadsrättsförening Oxeln i Oxelösund

Södermanlands län

Information

I Oxelösund finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Oxeln i Oxelösund. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Oxeln i Oxelösund i Södermanlands län. Oxelösund är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1954-07-14 så har HSB Bostadsrättsförening Oxeln i Oxelösund varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Oxeln i Oxelösund och det finns fler bolag som är det i Oxelösund.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Oxeln i Oxelösund så kan man gör det genom att posta ett brev till Industrig. 4, 613 33, Oxelösund. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Oxeln i Oxelösund så kan ni göra det på 0155-287070.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Gjersvold, Gunilla Iréne som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Kultala, Raimo Juhani som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungberg, Ulla Margareta som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Pulsa, Kirsti Marketta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Britt-Marie Agneta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Westman, Åsa Rut Elisabeth som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamotGiannelis, Lena Margareta som är född 1958 och har titeln Suppleant, Lind, Clas Gustaf Erik som är född 1954 och har titeln Suppleant, Lundgren, Hans-Göran Christer som är född 1944 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gjersvold, Gunilla Iréne -Kultala, Raimo Juhani -Ljungberg, Ulla Margareta -Svensson, Britt-Marie Agneta .

HSB Bostadsrättsförening Oxeln i Oxelösund har 719000-2266 som sitt organisationsnummer.