Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 3

Södermanlands län

Information

I Oxelösund finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 3. Det finns flera bolag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 3 i Södermanlands län. Oxelösund är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1958-08-26 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 3 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 3 och det finns fler bolag som är det i Oxelösund.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 3 så kan man gör det genom att posta ett brev till Sjög. 6, 613 33, Oxelösund. Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 3 så kan ni göra det på 0155-77400.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Amloh, Karl Sigfrid som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Gunnar Stefan som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lifwergren, Bror Ronny Bertil som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Nils Håkan som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Tholander, Magnus Sune Gustav som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Wennerström, Börje Ola Andreas som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamotDruid, Inger Lena som är född 1959 och har titeln Suppleant, Ljungberg, Karl Thomas som är född 1955 och har titeln Suppleant, Nordström, Tobias Sture som är född 1975 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 3 har 719000-3439 som sitt organisationsnummer.