Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 2

Södermanlands län

Information

I Oxelösund finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 2. Det finns flera verksamheter som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 2 i Södermanlands län. Oxelösund är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 2 är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Södermanlands län.

Sedan 1953-12-16 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 2 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 2 och det finns fler verksamheter som är det i Oxelösund.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 2 så kan man gör det genom att posta ett brev till Trädgårdsg. 5, 613 32, Oxelösund. Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 2 så kan ni göra det på 0155-77400.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andersson, Berndt Roland som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergman, Harri Allan som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergman, Sandra Lotta Josephine som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Hyvönen, Martti Erkki som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ulf Ragnar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Glenn Gunnar Govert som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotTholander, Magnus Sune Gustav som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Majvor Viola Kristina som är född 1950 och har titeln Suppleant, Nordström, Tobias Sture som är född 1975 och har titeln SuppleantNyberg, Jan Erik som är född 1948 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 2 har 719000-3470 som sitt organisationsnummer.