Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 4

Södermanlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 4 hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Oxelösund som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 4 finns. I Oxelösund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 4 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 4 har funnits sedan och 1995-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 4 så kan ni göra det genom att skicka er post till Hagv. 11, 613 40, Oxelösund men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0155-77400.

Oxelösund arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 4 har idag 719000-3504 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 4

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Oxelösundshus nr 4 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Heramb, Lilian som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Naustbakk, Ella som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Sterner, Bror Augustin som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Tholander, Magnus Sune Gustav som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Törner, Nils Gösta som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Vilhelmsson, Mats Olav som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotWolf, Sinisa som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Källström, Karl Fritz Hjalmar som är född 1929 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lennart som är född 1944 och har titeln SuppleantNordström, Tobias Sture som är född 1975 och har titeln Suppleant.