HSB Bostadsrättsförening Peterslund i Oxelösund

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Oxelösund och HSB Bostadsrättsförening Peterslund i Oxelösund är ett av dem. Södermanlands län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening Peterslund i Oxelösund är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Peterslund i Oxelösund är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Peterslund i Oxelösund är ett Bostadsrättsförening och skapades 1975-05-30. Det finns flera olika bolag i Södermanlands län som är ett stort län. Oxelösund där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Peterslund i Oxelösund ska trivas.

I Oxelösund så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Peterslund i Oxelösund inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Peterslund i Oxelösund och det finns flera bolag som är det idag i Oxelösund.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Peterslund i Oxelösund så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Irene Hedlund, Lennart Jonasson, Sirkka Persson och Anna Sköld, två i förening..

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Peterslund i Oxelösund är Forssberg, Ingrid Maria som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Granat, Lars Jonatan Thomas som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Dagmar Kerstin Irene som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonasson, Alf Lennart som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Sirkka Helena som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Sköld, Anna Elisabet Viktoria som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamotFeretti Kjellberg, Lena Christina som är född 1965 och har titeln Suppleant, Hammarström, Gunnar Ragnar som är född 1934 och har titeln Suppleant, Lundbom, Siv Inga Christina som är född 1953 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Peterslund i Oxelösund har 719000-4965 som sitt organisationsnummer.