Bostadsrättsföreningen Oxelösund OB2

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Oxelösund och Bostadsrättsföreningen Oxelösund OB2 är ett av dem. Södermanlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Oxelösund OB2 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Oxelösund OB2 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Oxelösund OB2 är ett Bostadsrättsförening och skapades 2000-12-05. Det finns flera olika verksamheter i Södermanlands län som är ett stort län. Oxelösund där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Oxelösund OB2 ska trivas.

I Oxelösund så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter för fritidsboende åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Oxelösund OB2 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Oxelösund OB2 och det finns flera verksamheter som är det idag i Oxelösund.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Oxelösund OB2 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Olsen, Einar Johan -Pettersen, Gerd Thorhild -Saetrum, Astrid -Östbye, Laila.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Oxelösund OB2 är Olsen, Einar Johan som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Saetrum, Astrid som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Östbye, Laila som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Meek, Arthur Björgan som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Pettersen, Gerd Thorhild som är född 1949 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Oxelösund OB2 har 769606-4588 som sitt organisationsnummer.