DANFRID Ekonomisk förening

Södermanlands län

Information

769610-3139 är organisationsnummer för företaget DANFRID Ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som DANFRID Ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Oxelösund som är den kommunen som DANFRID Ekonomisk förening finns i.

DANFRID Ekonomisk förening har varit registrerat sedan 2004-01-02 och det finns flera företag i Södermanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för DANFRID Ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

DANFRID Ekonomisk förening är och det finns flera bolag i Oxelösund som också är .

Firmatecknare för DANFRID Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med DANFRID Ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Rosenv. 20 B, 756 52, Uppsala

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga, förädla och förvalta fastigheter. Verksamhet: - att upplåta mark för arrende av fritidstomter. För att reglera förhållandet mellan föreningen och medlemmarna samt skapa förutsättningar för att nyttja andel som säkerhet för belåning, skall arrendeavtal upprättas för varje arrendeställe, mellan föreningen och respektive medlem. För det fall byggnad å arrendeställe ägs av flera ägare, kan arrendeavtalet tecknas med samtliga ägare av byggnaden. - att tillse vägar och dess underhåll, - att tillse försörjning av färskvatten och dess underhåll, - att tillse bryggor och dess underhåll samt upplåta bryggplats för små båtar, - att tillse och underhålla allmän mark, - att tillse att servituthandlingar upprättas med de juridiska fastigheterna med egen lagfart som ligger inom föreningens fastighet, - samt därmed förenlig verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med DANFRID Ekonomisk förening och det är Dahlström, Karl Torbjörn som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Jan Erik som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredholm, Lillemor Eleonor som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Martina Margareta som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lars Åke som är född 1945 och har titeln Suppleant,