Oxelö Energi Aktiebolag

Södermanlands län

Information

Oxelö Energi Aktiebolag är ett företag som finns i Oxelösund. I Oxelö Energi Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Alm, Per Bertil som är född 1960 och har titeln Extern VD, Eriksson, Erik Göte som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Cederbaum, Carl Bertil Adolf som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Emtenäs, Jan Helge som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Jender, Bo som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Luoto, Birgitta Helena som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotNorén Offerman, Anne-Marie Kristina som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Zakrisson, Olov Oskar som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Bökman, Torbritt Anita som är född 1935 och har titeln SuppleantHolmström, Regina Margareta som är född 1942 och har titeln SuppleantJohansson, Björn Evert som är född 1945 och har titeln SuppleantLindblom, Solveig Ingalill som är född 1940 och har titeln SuppleantLindkvist, Bengt Erland som är född 1954 och har titeln SuppleantLundberg, Mayvor Elisabet som är född 1947 och har titeln SuppleantSvanborg, Jan Olof Artur som är född 1943 och har titeln SuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorKeyser, Sara Elisabeth som är född 1974 och har titeln RevisorssuppleantHögström, Claes Peter Rune som är född 1955 och har titeln HuvudansvarigrevisorElgmark, Rolf Erik som är född 1934 och har titeln LekmannarevisorKaminska, Luiza Krystyna som är född 1948 och har titeln LekmannarevisorNilsson, Nils Tage Lennart som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorSandström, Jan Christer Erling som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorTjäderhane, Nils Thomas som är född 1950 och har titeln Lekmannarevisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Oxelö Energi Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Oxelö Energi Aktiebolag på telefon 0155-38300.

Bolaget skall bedriva nätverksamhet enligt Ellagen samt producera och anskaffa naturgas, och distribuera värme och vatten. Bolaget skall vidare bedriva verksamhet innefattande uppsamtling, borttransport och rening eller destruktion av avloppsvatten respektive avfall. Bolaget skall uppföra och äga härför erforderliga anläggningar. Bolaget kan även bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt äga aktier och andelar i företag inom verksamhetssektorn. Verksamheten kan bedrivas direkt av bolaget eller via dotterbolag.

Idag är Oxelö Energi Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Oxelö Energi Aktiebolag är ett av många företag som finns i Södermanlands län och Oxelösund arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Oxelö Energi Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Oxelö Energi Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1980-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Oxelö Energi Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Eriksson, Erik Göte -Jender, Bo i förening med -Alm, Per Bertil Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Oxelö Energi Aktiebolag har 556070-9429 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Södermanlands län.