Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag

Södermanlands län

Information

Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Oxelösund som är den kommunen där Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag finns. I Oxelösund så finns det många olika Aktiebolag och i Södermanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag har haft sedan 1996-01-01. Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Sjög. 28, 613 33, Oxelösund men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0155-38800.

Oxelösund arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag har idag 556527-0062 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Nordlander, Sten Bill -Svensson, Sven Axel Birger i förening med -Alm, Per Bertil Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Oxelösunds kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål att ombesörja ekonomiredovisningen och personaladministrationen åt de bolag, som ingår Oxelösunds kommuns aktiebolagsrättsliga koncern. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen i kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Oxelösunds kommun , att till en del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

I Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Alm, Per Bertil som är född 1960 och har titeln Extern VD, Svensson, Sven Axel Birger som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Carlsson, Emil Kjell Lennart som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Sören Henrik som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Jender, Bo som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Linder, Maud Elisabet som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Hans Lennart som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordlander, Sten Bill som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Almlén, Eddie Roland som är född 1942 och har titeln SuppleantBergentoft, Dag Ingemar som är född 1955 och har titeln SuppleantEdström, Nils Sune som är född 1952 och har titeln SuppleantKärngren, Gunnel Britt-Marie som är född 1946 och har titeln SuppleantSvartling, Sven Ebbe som är född 1930 och har titeln SuppleantThor, Leif Rune som är född 1945 och har titeln SuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorKeyser, Sara Elisabeth som är född 1974 och har titeln RevisorssuppleantHögström, Claes Peter Rune som är född 1955 och har titeln HuvudansvarigrevisorElgmark, Rolf Erik som är född 1934 och har titeln LekmannarevisorKaminska, Luiza Krystyna som är född 1948 och har titeln LekmannarevisorNilsson, Nils Tage Lennart som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorSandström, Jan Christer Erling som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorTjäderhane, Nils Thomas som är född 1950 och har titeln Lekmannarevisor.