Oxelö Energiförsäljning Aktiebolag

Södermanlands län

Information

556528-9310 är organisationsnummer för verksamheten Oxelö Energiförsäljning Aktiebolag. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Oxelö Energiförsäljning Aktiebolag är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Oxelösund som är den kommunen som Oxelö Energiförsäljning Aktiebolag finns i.

Oxelö Energiförsäljning Aktiebolag har varit registrerat sedan 1996-01-31 och det finns flera verksamheter i Södermanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är inaktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Oxelö Energiförsäljning Aktiebolag så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Oxelö Energiförsäljning Aktiebolag är Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter i Oxelösund som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Oxelö Energiförsäljning Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Cederbaum, Carl Bertil Adolf -Eriksson, Erik Göte

Vill ni komma i kontakt med Oxelö Energiförsäljning Aktiebolag så kan ni göra det på telefon genom 0155-38300 eller genom brev på följande adress:
613 81 Oxelösund

Bolaget skall producera, anskaffa och försälja energi för i första hand ledningsbunden distribution av el och värme, bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

Det finns olika personer som har en koppling med Oxelö Energiförsäljning Aktiebolag och det är Eriksson, Erik Göte som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Cederbaum, Carl Bertil Adolf som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Sven Kurt Roine som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Jender, Bo som är född 1938 och har titeln Suppleant, Lundberg, Mayvor Elisabet som är född 1947 och har titeln Suppleant, Luoto, Birgitta Helena som är född 1944 och har titeln SuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Keyser, Sara Elisabeth som är född 1974 och har titeln Revisorssuppleant, Högström, Claes Peter Rune som är född 1955 och har titeln HuvudansvarigrevisorElgmark, Rolf Erik som är född 1934 och har titeln LekmannarevisorKaminska, Luiza Krystyna som är född 1948 och har titeln LekmannarevisorNilsson, Nils Tage Lennart som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorSandström, Jan Christer Erling som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorTjäderhane, Nils Thomas som är född 1950 och har titeln Lekmannarevisor