Drömbostäder i Östergötland AB

Södermanlands län

Information

Drömbostäder i Östergötland AB är ett av många verksamheter som finns i Oxelösund. Det är nämligen den kommunen som Drömbostäder i Östergötland AB finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Drömbostäder i Östergötland AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2006-03-30.

Drömbostäder i Östergötland AB som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 2006-01-17. Men sedan 2006-03-30 så har Drömbostäder i Östergötland AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Kvinnebyv. 22, 589 33, Linköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Drömbostäder i Östergötland AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-3043450.

Oxelösund arbetar för att verksamheter som Drömbostäder i Östergötland AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Drömbostäder i Östergötland AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Södermanlands län.

Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning, reparations- och underhållsarbeten på fastigheter, köp och försäljning av fastigheter såväl inom som utom landet jämte därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Drömbostäder i Östergötland AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Drömbostäder i Östergötland AB och det är följande personer, Arrelöv, Gunvor Ann-Marie som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Schwenke, Wolf-Rüdiger Hartmut som är född 1945 och har titeln Suppleant, Molin, Rolf Egon Göran som är född 1949 och har titeln Revisor, Månsson, Leif Bruno som är född 1946 och har titeln Revisorssuppleant, Företagsredovisning i Ystad AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Drömbostäder i Östergötland AB är 556696-8151.